اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ...

چون دیدیم نزدیک محرم شده است
اشعاری در مضامین اشعار تعزیه  که در چند بیت و مصرع کوچک به صمع و نظر شما
می رسانیم که این اشعار را می توان برای می خوری وپیشخوانی و رزم و ... می توان خواند


چه کربلاست که آدم به هوش می آید          هنوز ناله زینب به گوش می آید
چه کربلاست که هنوز بوی مشک میآید       هنوز ناله زحلقوم خشک می آید
چه کربلاست که بوی سیب می آید             هنوز ناله فرد قریب می آید
چه کربلاست رفیقان خدا نسب کند             خدا مرا به فدای شاه قریب کند

**************

کعبه ام روی تو باشد، قبله ام کرببلاست       
چایی روضه برایم آب زمزم بوده است

آرزو دارم پس از مرگم بگویندم که من        
یاحسین ذکر لبم در اخرین دم بوده است

**************    

عاشقان کم کم به شور و التهاب افتاده اند                  
بهر احیای محرم در شتاب افتاده اند

مجمر و اسپند و بیرق را فراهم کرده اند                 
فکر چای روضه و قند و گلاب افتاده اند

**************    

 سماوری که به بزم حسین می جوشد           
بخار رحمت آن جرم و خلق می پوشد

حدیث کوثر و تسنیم و سلسبیل مگو             
بگو حکایت مستی که چای می نوشد

************** 

ایـن چـای روضـه ها کـه مـرا زیر و رو کـند
عطرش ز دور کــار هـــزاران سبـــو کند

زاهد بیا که این می بی غش دو ساله است
دردش تو را بسازد و حالت نکو کند

ای محتسب به مستی ما خرده ای مگیر
کاین می که می رسد همه دفع عدو کند

ساقی بریز چای و بگردان سبوی خویش
چون مرهمی به سینه و بغض گلو کند

گلها و غنچه هاست درین محفل عزیز
خوشبخت آن‌ که غنچه نشکفته بو کند

از قبله‌ گشته‌ نام خدا را بیاورد
یکبار اگر به قبله نادیده رو کند

یارم میان میکده دارد به دست خویش
این چای روضه ها که مرا زیر و رو کند

**************

تا در میان هیئت ما حروله كنند
پس ساكنان عرش خدا را بیاورید
سرچشمه بقا به خدا چای روضه هاست
پس بهر خضر چای بقا را بیاورید

@@@@@@@@@@@@@@

ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﻒ ﻣﺎﺗﻢ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﻭﺷﺒﺶ ﭼﻮﻥ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﺳﺖ 
ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺏ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ 
ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺯﻣﺰﻡ ﺍﺳﺖ 
ﺳﻮﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯽ ﮔﻞ ﺭﻭﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﯾﻢ 
ﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎﺭ ﻫﺴﺖ ﺑﺴﺎﻃﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ 
ﺍﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻮ ﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﻏﻤﺶ ﮐﻨﯿﻢ 
ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺯﻟﻒ ﺩﻟﺒﺮ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺍﺳﺖ 
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﯼ ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﺣﺴﯿﻦ 
ﮔﺮ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺎﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﻏﻤﺖ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ

@@@@@@@@@@@@@@

ای که عمّامه‎ ی عزّت به روی سر داری

خُلق و خوی نبوی ، صولتِ حیدر داری

عصمتت فاطمی و غیرت تو عبّاسی است

(آن ‎چه خوبان همه دارند تو بهتر داری)

کاش چشمم به رویِ ماه تو روشن می‎شد

مثل اجدادِ خودت جلوه‎ی محشر داری 

این همه سال گذشت و خبری از تو نشد

غربتی مثل علی ـ ساقی کوثر ـ داری

باطناً خیمه نشینی و کسی یارِ تو نیست

ظاهراً دور و بَرَت این همه لشکر داری!

چند تا یار فداکار و ولایی مثلِ ...

... میثم و مالک و عمّار و ابوذر داری؟!

ما فقط مُدّعی و اهل تظاهر هستیم

بدیِ کار همین ‎جاست که باور داری

روسیاهم ، بپذیرم که غلامت باشم

خواهشاً فکر کن این بار که قنبر داری

بیشتر از همه محتاج دعایت هستم

در سحرگاه که دستی به دعا برداری

در قنوت سحر خویش به یادم هستی

مهربان ! ارثیه از حضرت مادر داری

نفسم تنگ شده عطر حرم می‎خواهم

ای که در خال لبت سیب معطر داری

بین صف منتظرم تا که مرا هم ببری

نجف و کرب و بلا ... هر چه مقدّر داری

بهترین ذکر شب و روز حسین است حسین

به خدا نام جگر سوز حسین است حسین

محمدفردوسی

@@@@@@@@@@@@@@

آدم پی شور و شر نباشد بهتر

دل بسته ی سیم و زر نباشد بهتر

گر عشق علی کسی ندارد در سر

آن سر به تنش اگر نباشد بهتر

********
قربان دلی که مهر مولاست در آن

مهر علی عالی اعلاست در آن

بیچاره دلی که خالی از مهر علیست

بدبخت دلی که مهر اعداست درآن

@@@@@@@@@@@@@@

وقت وداع، فصل بهاران بگو حسین

در لحظه های بارش باران بگو حسین

هرجا دلت گرفت کمی محتشم بخوان

هی در میان گریه بگو جان، بگو حسین

کشتی شکست خورده که دیدی به کارزار

در خاک و خون تپیده به میدان بگو حسین

از نام گرم او دل برف آب می رود

در سردسیر سخت زمستان بگو حسین 

تغییر کرده است لغتنامه هایمان

زین پس به جای واژه عطشان بگو حسین

روضه بخوان که لحظه ی طغیان چشم ماست

همپای چشمه های خروشان بگو حسین 

دیدی اگر که جامه ی یوسف ربوده اند

افتاده بین معرکه عریان بگو حسین
@@@@@@@@@@@@

وقت وداع، فصل بهاران بگو حسین

در لحظه های بارش باران بگو حسین

هرجا دلت گرفت کمی محتشم بخوان

هی در میان گریه بگو جان، بگو حسین

کشتی شکست خورده که دیدی به کارزار

در خاک و خون تپیده به میدان بگو حسین 

از نام گرم او دل برف آب می رود

در سردسیر سخت زمستان بگو حسین

تغییر کرده است لغتنامه هایمان

زین پس به جای واژه عطشان بگو حسین

روضه بخوان که لحظه ی طغیان چشم ماست

همپای چشمه های خروشان بگو حسین

دیدی اگر که جامه ی یوسف ربوده اند

افتاده بین معرکه عریان بگو حسین

شاعر : میلاد حسنی

@@@@@@@@@@@@@@

این چای روضه ها که مرا زیر و رو کند

عطرش ز دور کار هزاران سبو کند

زاهد بیا که این می بی غش دو ساله است

دردش تو را بسازد و حالت نکو کند

ای محتسب به مستی ما خرده ای مگیر

کاین می که می رسد همه دفع عدو کند

ساقی بریز چای و بگردان سبوی خویش

چون مرهمی به سینه و بغض گلو کند

گلها و غنچه هاست درین محفل عزیز

خوشبخت آن‌ که غنچه نشکفته بو کند

از قبله‌ گشته‌ نام خدا را بیاورد

یکبار اگر به قبله نادیده رو کند 

یارم میان میکده دارد به دست خویش

این چای روضه ها که مرا زیر و رو کند

@@@@@@@@@@@@

به شهركوفه به جز غصه چیز دیگر نیست

نصیب خواهرتو جز دو دیده ی تر نیست

از آن زمان كه شدم میهمان این مردم

هزار فاجعه دیدم كه جای باور نیست

@@@@@@@@@@@@
آخر محرم

  دارد تمام می شود آقا عزای تو
      کم گریه کرده ایم محرم برای تو
      دارد چه زود سفره تو جمع می شود
      تازه نشسته ایم بخوریم از غذای تو
      هر روز روز تو همه جا محضر شما
      یعنی که هست هر چه زمین کربلای تو
      میل دوبارگی بهشت آدمی نداشت
      وقتی شنید گوشه ای از روضه های تو
      کی دست خالی از در این خانه رفته است
      دست پر است تا به قیامت گدای تو      
      تنها بلد شدیم تباکی کنیم و بس
      گریه کند برای تو صاحب عزای تو   
      گریه کن تو حضرت زهراست والسلام
      جانم فدای فاطمه و جانم فدای تو  
      تازه به شام می رسد از راه قافله
      تازه رسیده نوبت تشت طلای تو


جمعه 18 مهر 1393 | نظرات ()

طبقه بندی: بازار شام حمزه سید الشهدا ساوه سبزوار شاه چراغ امام زاده نجمه خاتون امام زاده اسحاق شاهزاده بی بی حلیمه خاتون شاهزاده اسماعیل حضرت معصومه جشنواره عاشورایی بلوچستان فارس کردستان مشهد رزدجرد قزوین ورس شیراز یزد اردهال کاشان اردبیل شهادت حضرت قاسم شهادت حضرت علی اکبر شهادت حضرت حربن ریاحی شهادت حضرت رقیه شهادت امام رضا شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت علی (ع) را به عموم عاشقان و مردم جهان تسلیت عرض می کنیم گروه های تعزیه خوانی اطلاعیه تفرش مشهد اراک قم تهران 
برچسب ها: اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ... اشعار تعزیه تعزیه سرا اشعار چایی بزم در تعزیه تعزیه در سراسر ایران کیمیایست عجب تعزیه داری حسین .... که نتوان زکسی منت اکثیر کشد
یکی از نویسندگان وبسایت : عباس سیفی نژاد
09184339021
****
09365088749

abas.seyfi@yahoo.com

استدیو عسگری
سایت تعزیه حصار خروان
بازار شام
حمزه سید الشهدا
ساوه
سبزوار
شاه چراغ
امام زاده نجمه خاتون
امام زاده اسحاق
شاهزاده بی بی حلیمه خاتون
شاهزاده اسماعیل
حضرت معصومه
جشنواره عاشورایی
بلوچستان
فارس
کردستان
مشهد
رزدجرد
تعزیه حضرت عباس و امام حسین به زبان ترکی
نسخه قدیمی
نسخه تعزیه به زبان ترکی
نسخه تعزیه
ترکی
قزوین
ورس
شیراز
یزد
اردهال
کاشان
اردبیل
شهادت حضرت قاسم
شهادت حضرت علی اکبر
شهادت حضرت حربن ریاحی
شهادت حضرت رقیه
شهادت امام رضا
شهادت حضرت زهرا
شهادت حضرت علی (ع) را به عموم عاشقان و مردم جهان تسلیت عرض می کنیم
گروه های تعزیه خوانی
اطلاعیه
اعلانیه
دانلود
نطرسنجی
هیئت هفتگی
تفرش
درگذشت
مشهد
اراک
قم
تهران
اجرای تعزیه در سراسر ایران
محمد حسین محبی

پایگاه جامع عاشورا
ابزار و قالب وبلاگ
هواداران محمد حسین محبی
دهه سوم1393
اشعار(حدیث اشک)
مسجدآشتیانیها
تعزیه گوه مخلص تعزیه طالقان
ایوان زمان
استریو یاس زیاران
قیمت اهن
توپ صدا دانلود آهنگ
تعزیه نهاوند
همه چیز در سایت تعزیه
چوپان دروغ گو
نظرسنجی
نسخه تعزیه
تعزیه در روستای ازنوجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
فروش عمده ایرانسل
گنجینه تعزیه
استدیو عسگری
تعزیه سیرجان سایت
تعزیه در جلنگدران
تعزیه سیرجان
شیپور سعید نبئی
عكس تعزیه خوانان
بیوگرافی تعزیه خوانان
دانلود فیلم تعزیه
انجمن تعزیه ایران
تعزیه خوانی استان اراك
تعزیه حرفه ای ایران سایت
شماره تعزیه خوانان برتر
شاهنامه فردوسی
تعزیه قودجان
آپلودفایل
تعزیه سرا
روستای نایه سایت
نسخه تعزیه متوكل عباسی
نسخه به چاه انداختن حضرت یوسف
نسخه تعزیه پادشاهی حضرت یوسف
نسخه كامل مجلس تعزیه روح الارواح
نسخه مجلس تعزیه «عالم ذر»
استدیو عسگری
گنجینه تعزیه

دانشنامه عاشورا

 

مراسم تعزیه خوانی ( شبیه خوانی) در آبان وآذر 1394
طرح آموزش ترومپت تعزیه (به صورت مجازی )
سلام
اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ...
موضوع جدید؟
عکس های تعزیه از چندین دوره (70سال) به قبل و بعد . . . . . . . . .
نسخه های کامل انواع تعزیه ها به زبان های مختلف
توضیح نسخه تعزیه
نظر سنجی مهد تعزیه ایران1
دانلود تعزیه به صورت صوتی و تصویری

تعزیه خوانی و شبیه خوانی تفرش اساتید موزیک و موزیکال موسیقی در ایران وسراسر کشور به صورت مجازی اجرای تعزیه گوشه از تئاتر در تعزیه اجای مراسم تعزیه و نئاتر در ایران سخه قدیمی تعزیه +تعزیه سرای 72تن زره پوشی و رزم تعزیه سخه تعزیه های مختلف +عباس سیفی ن تهران+قم+اصفهان+بوشهر+قزوین+تفرش و.... نسخه های .مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس در زمینه اراک و منسوب به می 1 . صیاد کشی یزد 2. شهادت شاه شمس الدین محمد علویجه 3 . حج امام  انواه نسخه های تعزیه در هر ضمینه ای بزم در تعزیه علائدین قاسمی و رضا حیدری و امیر محبی و محمد حسین محبی و حبیب نا 1394 با ما به روز باشد تعزیه در شینقر لباس تعزیه و اكو انواع نسخه های تعزیه به صورت pdf تعزیه در روستا های ایران تهران آموزش تعزیه ترومپت و سایدرام اشعار تعزیه عکس در تعزیه قزوین اجرای مراسم تعزیه در ایران(قدیم) مرداد و شهریور در تعزیه سرای72تن اشعار چایی تعزیه سرا 1393 جدید ترین نسخه های رایگان نسخه تعزیه حضرت عباس به زبان ترکی شیپور و ترومپت و سایدرام در تعزیه آموزش شیپور و ترومپد تعزیه تعزیه خوانی تعزیه حضرت رقیه نسخه کامل تعزیه دیدگاه جدید عکس های قدیمی تعزیه شیپور تعزیه صوتی و صویری خلاصه نسخه تعزیه مهدتعزیه ایران عباس سیفی نژاد اصفهان نسخه کامل تعزیه به زبان های مختلف تعزیه در سراسر ایران تعزیه سرای72تن اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ... 

اولین وبلاگ داستان EXO
دانلود سریع نرم افزار
کدستان - مرجع بزرگ کد و ابزار رایگان وب نویسان
لنزک
bartarin ha
میــــــکس شـــــــارژ
دانلود سریع نرم افزار @
شبکه اجتماعی رنگریز
شبکه اجتماعی ایرانی رنگریز
اشعار(حدیث اشک)
تعزیه کاشمر
دانلود آهنگ جدید
تعزیه بادرود
استدیو یاس زیاران
تعزیه بنابر
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
استدیو عرفان تفرش
دانلود بازی و برنامه ی موبایل
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
مسجدآشتیانیها
ستاد برگزاری تعزیه روستای نشلج
هنرکده(دنیای موسیقی ،گیتار ، نت ،ترانه ،نقاشی و..)
گروه تعزیه خوانی باب الحوائج شهرکندر
ساعت دیواری طرح پانـــا اورجینال سایز بزرگ
تعزیه در اتو
تعزیه سرای سبز
هواداران استاد مظفر قربان نژاد
هفت گنج
تعزیه سرای هیو
حامیان تعزیه
دوستداران استاد رضا حیدری
سایت خبری روستا تولا
تعزیه خوانان نهاند
تعزیه حصار خروان
چوپان دروغ گو
تعزیه روستای ازنوجان
کفش کاغذی
جامعه مجازی ایرانیان
دوستاران ابولفضل صابری
خوانسار و تعزیه خوانی حرفه ای
گروه تعزیه خوانی نینوا
تعزیه هیئت قاسم ابن الحسن سرشک
کانون تعزیه شهرستان خلیل آبادخراسان رضوی
تعزیه خوانی در روستای نشلج
استدیوغلامی
هیات تعزیه شهر ششتمند
ندای تعزیه
نسخه تعزیه 1
تعزیه حرفه ای
نسخه تعزیه
یاران تعزیه
تعزیه قودجان
آشتیان
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
استدیوعرفان
تعزیه قمر بنی هاشم احمداباد زرند کرمان
تعزیه سنتی
سفینه نجات
وبلگ تعزیه
ساخت موزیک
تعزیه قودجان
تعزیه سیرجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
تعزیه سرای 72تن
تعزیه سرا
استدیو عسگری
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
روستای كهك

 

به نظر شما برترین موافق خوان كشور چه كسی می باشد؟؟؟بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
کل بازدیدها : نفر
کل مطالب : عدد

onLoad and onUnload Example

روزشمار محرم عاشورا
 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ

By Ashoora.ir & Blog Skin