+ تعزیه حضرت عباس (ع) به زبان ترکی


بسم الله الرحمن الرحیم

یاتما نجفده بی خبر ای  باب تاجدار  

قالموش عزیز فاطمه بی یار و  غمگسار

بیر باش داغولدی لشگری اولدی جوانلاری

دوشدی هراسه عترت پیغمبر کبار

سردار تشنه کام سپهدار تشنه لب

زینب در اضطراب علمدار بی قرار

از بس حسین بودشتده بی غمگساردور

کیم رخصت آلماقا اولوب عباس شرمسار

 

 


بسم  الله الرحمن الرحیم

تعزیه عباس بن علی (ع)

یاتما نجفده بی خبر ای  باب تاجدار  

قالموش عزیز فاطمه بی یار و  غمگسار

بیر باش داغولدی لشگری اولدی جوانلاری

دوشدی هراسه عترت پیغمبر کبار

سردار تشنه کام سپهدار تشنه لب

زینب در اضطراب علمدار بی قرار

از بس حسین بودشتده بی غمگساردور

کیم رخصت آلماقا اولوب عباس شرمسار

****

ای طفل ناز پرور سلطان مشرقین

کم اولماسون باشوندا  بالام سایه ی حسین

بو سوزلرین خراب ایلدی حالیمی امان

اولسون عمون گید ایله دعا المَسون آتان

سن غم یمه  بو حالیوه چوخ اولما دل فگار

نوبت یتوب عمون اولا باباوه جان نثار

****

ستاره ی سحر ای معدن حیا و کمال

ایدوب غروب مه انوریم به وقت زوال

بو غملی چول منه بیل منزلی مقام اولدی

دیم صریح علمدارلوقوم تمام اولدی

فلک داخی سنه قارداشلاری روا بیلمز

که نچه تازه جوانون گیدوب گری گلمز

بیل ایندی نوبت میدان منیم دور ای خواهر

چکوب عناننی مرگ و اجل اولوب رهبر 

****

که ای یگانه آفاق معدن عصمت 

نجه روادی غریب قارداشوم چکه خفت 

که اِستَرَم باجی نوکرچلوق ادا ایلیوم

غریب قارداشوما جانمی فدا ایلیوم

(آما)که آرزو وار اولا گون حرارتی کفنیم

قالا بو دشتده تُپراقلار  اوسته گل بدنیم

****

ای خواهر حمیده بو درده یوخوم دوا

قالموش ذلیل دشمن اَرا شاه کربلا

گور اشکبار تشنه لب اسکندر زمان

هریانه گوز  دولاندیری ایلری فغان

سردار تشنه کام بوغمدن کبابودور

عباسِن اولمگی بیله وقته ثوابدور

****

شیاطین ازدحام  اتمش ، بیزه دلداردن امداد

سلیمان زمان شاهنشه ابراردن امداد

چالوندی طبل نقاره  ایدر بیگانه لر شورش 

یتر اغیار ظلموندن وفالی یاردن امداد 

عرب سردارِ یالقوزدی نجف شاهی کمک گلمز

گلیر روح نفیس احمد مختاردن امداد

****ایا عباس خوف اتمه زره گی قد رعنایه

بو گجه استه شمشیر شرر آثاردن امداد

کیم سن ای صاحب آواز  پر اندوه غمینَ

دوست سن سوله منی  یا دشمن کین

****

 هیهات  ایا سرکش بد اختر خونخوار

گوسالیه تعظیم اده پیغمبر دادار

ای وای اگر حضرت جبرییل بوسطرین

مضموننی اوز مرشدِنه ایلیه اظهار 

عباسِ اوغولوقدان اِدر فاطمه اخراج

باخماز اوزومه داخی منیم حیدر کرار

پاره اِدرم سر خط فرزند زنانی

سالام{قیلام} فلک کجروه غبرانی نگون سار

****

ای شمر جفا گستر  ای ظالم بد اختر 

گد گوزلروی تتسون نان و نمک حیدر

الله سن لعن اتسون هیچ بیرجه اوتامورسان

نتمش سنه ای ظالم نوباوه ی پیغمبر

اگلش یره بیر لحظه ای مشرک کم مدرک

مولاسنی مدح اتسون عباس غضنفرفر

****

ایا شمر مردود شیطان خیال

زنا زاد ا ی ابتر بدسگال

ایا مست لایعقل خمره نوش

زمانی منه ورگنن هوش گوش

اوگون که قیامت اولار آشکار

دوتار هر کس اوز منزلینده قرار

جهنم زبانه چکر دم به دم

دوشر اهل محشر هراسه او دم

توتار اهل محشر او دم واهمه

که ناگه گلور محشره فاطمه

****

باشوندا حسین و حسن قارَسی

ساقوندا سولوندا عمر یارَسی

ورار باشینه جاک ادر جامه سِن

قویار باشه پیغمبر عمامه سِن

او ساعت ویرر اذن ِ گوز یاشِنه

حسینون سالار کوهنگون باشینه 

دوتار فاطمه گوشه ی عرشدن

دوشر عرشی اعلای سَس فَرشِدن

دِیر ای خداوند ِ والا مقام

بوخلقی حسینه باقوشلا تمام

گنه کاری لر ای سگ بد سیر

حسین دولتینن بهشته گدر

****

دمی ساکت اول ای شریر ظلوم

گدیم قارداشوم نان اجازه آلوم

****

حسین جان  دخیلم حلال اتگِنن

اوزن بی برادر خیال اتگینن

بوگجه خواب ناز ادوب حسین تاجدار من

جکرم ایندی من کشیک دو چشم اشکبارنن

سن ایندی یوخلا راحت اول  یاتوب دمی فراغت اول

زمانی  استراحت اول  غریب داغدار من

دمم سنه برادرم   ، قاپوندا مثل قنبرم

بو خیمه گاه ِ گوزلرم  ، عزیز با وقار من

****

وفالو زینبیم منم  

حیالو زینبم منم

سفر تدارکون گوروب

دو چشم اشگبار من

صبا عزامِ ساخلاران

باشیوه قاره باقلاران

که مندن اوتری آقلاران

اسیر دلفکار من

****

ایا دو طفل ِ هم زبان

سکینه جان رقیه جان

سیز ایتمیون داخی فغان

که ای گل عذار من

نه قَدَری  ساقدو بو جانوم

گُرَگ باشیزه دولانوم

که قورخمایون بالالاروم

ذلیل روزگار من

سولوب گل لریم منیم

سوسوزدی اصغریم منیم

یاتوبدو گاهوارده

بوطفل ِ شیر خوارِ من

ندن دوداغلارین سولوب

یاش ایله گوزلرین دولوب

مگر رشید عمون الوب

که ای گل عذار من

****

ای اهرمن خصال پلید ستم شعار

منبش بساط گلدی سلیمان روزگار

آل ضرب دستیمی قلوموی قوتینه باخ

بیر یا علی دسم کسرم کفردن دمار

****یا صاحب ذوالفقار وقت مدد است 

یا قلعه گشای در خیبر وقت مدد است

****

لبیک ای شهنشاه کربلا لبیک

جسم و جان آدیه فدا لبیک

نوکرین ساقدی ایلمه تشویش

ای اوغول سوز قالان آقا لبیک

****

حاضرم ای خسرو والا مقام

**

وار نه فرمایش ایا گردون مقام

**

نه اشدین سن ایا روحی فداک

**

بو نه فرمایشدی  ای جان جهان

**

بو سوزون قارداش منم چون عیب ِ وار

**

بیله فرمایش لری ترک اتگینن

**

با الها صبر ور قارداشمه

**

ای حسین جان من دگیلم بی وفا

**

اهل مجلس بیر دویونجا آقلاسون

**

گوییا عباس ِ اخراج ادمیشین

**

قورمارام یاقوز سنی من یا حسین

**

ای شه کشور ستانیم گتمرم

**

چیخمسه یرلرده جانیم گتمرم

****

گوز اوسته ای دُر خوش رنگ سالک معراج

مشخص اولدی که عباسِ اتمشن اخراج

گل آلگنن بو سنان و بو قلج بو قلخان 

یولوم اوزاقدی منم خدا حافظ ای امام زمان

سوزینه سوز گتیره بیلمرم نه چاره ادوم

نجف امیرنه عجر ایله التماسه گدوم

گل کربلا چولونده یتش داد یا علی

امداد وقتدی یتش امداد یا علی

آقا ادوب دی نوکرین اخراج ای بابا

لطف ایله سالگنن منه بیر  یاد یا علی

ای پادشه روز جزا شافع امت

مشکل دی منیم زنده لوقوم از ره غیرت

دگسی دی منیم گوزلریمه ناوک پیکان

چوخ بهتردی تا اشِدوم طعنه ی عدوان

گل ایله مرخص منِ ای جان برادر

تنگه گتروب گور منی بو لشگر کافر

****

ای زینب زار ای دیده خونبار

باجی لریمی ایله خبردار

****

گلزار عمریم دوندی خزانه

گدیم باجی جان قال یانه یانه

****

الیوه ور الیمه ای منیم وفالو باجیم

خرابنی دولانان باش آچوخ حیالو باجیم

اتور بو گوشده ای عندلیب خوش گفتار

اورگ سوزومی سنه بیر به بیر ادیم اظهار

اشید وصیتیمی ای مه مدینه باجی

مبادا نعشِمون اوسته گَله سکینه باجی

نه چون اوگی باجونون قارداشا اورگی یانار

اوگی دیوب باجی جان اِدمه قانلی نعشمی خوار

اشیت وصیتیمی اتگینن خروش و فغان

مدینه شهرِنه  دوشه  گذارین ای باجی جان

گورگ یتیملریمی تهر قهرینه دوزه سن

مبادا ای باجی جان اوزلرینه سوز دیه سن

یتیم اوشاقون اولار عمه سینه چوخ میلی

چوخ آغلویاندا آجوق لانماسن  سنر گوگلی

آنامو آل یانیوه  قاره گی  قارا باقلا

گجه صباح کیمی گاه اوقشا گاه آقلا

****

بو قانلو چولده منیم یوخدی قاره باقلویانوم

نه یاس ساخلویانوم وار نه بیرجه آقلویانوم

گلنده قتلگه سالما خاطریوه هراس

گُتور گِنَن بو کسیک قول لاریمی باغریوه باس

امان امان دگینن باشه قارا باقلاگنن

نه چون جوان اولورم ماتمیمه ساخلاگنن

****

نثار مرحمتین بهترین اشرف ناس

تمام اهل حرمدن آلوبدی اذن عباس

که مندن آل علمی ایله حقن ایندی حلال

بو دشمن و بوسن و بو علم بو اهل عیال

اوزون بیل ایندی که عمریم دگوب منیم داشه

تمام اولدی علمدارلیقیم یتوب باشه

اوزون سپاه  سپهدارو هم علمدار اول

که مندن اوز امیدین اهل بیته غم خوار اول

****

بویور نه چاره ادوم من ایا سپهر مکان

هزار جان گرامیم اولا سنه قربان 

قسم به مرقد پر نور حضرت زهرا

مرخص ایله منی اذن ویر سنی الله

فدای نامین اولوم من ایا امام زمان

مرخصم ولی بیر عرض وار سنه قربان

اگر چه اذن فراتی من آلدوم اولدوم شاد

واروم توقع ورن نوکرینه اذن جهاد 

بویور منه بو دم اذن جهادی ای قارداش

گوروم بو چولده قالور بیر نفر دیری اوباش

آتام آدیمی قویوب دهرده رشید عباس

قیریم توکوم داغیدیم فوج لشگری بیر باش

****

ای باجی زینب گل  آغلا به آه و افغان

وقتِ سفر یتیبدی وقتِ وداع ِ یاران

بسم الله و بالله ملت رسول الله 

هذا فراق بینی و بینکم الی یوم القیامه

****

ای اهل حریم آل اطهار

 یک یک همه را خدا نگهدار

****

حسین ناز الیین عندلیبی  اینجدمم

اوزیمی اینجیدرم بو یتیمی اینجیدمم

سکینه اینجیسه اینجیر جوان علی اکبر

دلین فداسو سنی بی نوانه اینجیدمم

محاله دور که سنی اینجیده عمون عباس

سن اینجسن که دوشر قلب ممکنات هراس

سویوندوم اسلحه ی حربیمی آز آغلاگینن

گل آل آپار حرم کبریاده ساخلاگینن

منی شهیدی یازوب آدلن قضا قلمی

 سکینه آلدی الیمدن اثاث اسلحمی

یوخویا گدی منیم گدماقیمه یوخ میلی

اگر که من اویادام ای خدا سنر کویلی

بیری سی یوخدی  منیم دردمه اده چاره

سکیننن یوخودا باشینه سالا قاره

یتش هرایمه ای دختر امیر عرب

یامان گونومده منیم یار یاوریم زینب

اثاث اسلحیمی ضبط ادیب سکینه باجی

الیمی باقلی قویوب گوهرِ حزینه باجی

باشینن آلتا قویوب یوخلایوب پریشان حال

گدیب گتی باجی جان بو زمان منی یولاسال

****

ماه مدینم آغلاما ای بی قرینم آغلاما

یا قولاروم ورم سویا یا سو گتورم آغلاما

****

گل بیر آلوم  قوجاقیمه دوشنمه  اَل ایاقیمه

گیدرم سو سراغینه نازلو سکینم آغلاما

****

قربان الوم بو دیللره شکر ایلرین بو گونله لر

سحر داغلولوز چوللره  ای بی قرینم آغلاما

****

ای اهل حریم آل اطهار

یک یک همه را خدا نگهدار

****

  نه دور عرضین بویور ای پرشکسته بلبل گلزار

****

سنون به سوزلرندن ای سکینه اوتدوتار قلبیم

****

آدیم سقا سویوم یوخ گتمسم خوار خجل اولام

****

خدایا آلگنن جانم داخی بو عمری من نیلوم

****

گیدوب اکبر قانین آلام سکینه گلمه افغانه

****

عمون اولسون سکینه سن داخی ایلمه افغان

****

سنون بو سوزلردن سکینه اولدورر خجلت منی  زاری

****

قوشون سوز پادشه نیلر قیزیم آخر علمداری

****

سکینه یاندی قلبیم بالله از داغ علی اکبر

****

قیزیم منده سنی ایندی ولی الله تابشوردوم

****

به ابن سعد بگوید که ای ز سگ کمتر

طلب نموده ترا سبط ساقی کوثر

****

ای گروه اشقیا لر زاده ی حیدر منم

زاده ی حیدر منم میر غضنفرفر منم

زاده ی خیبر گشانون من غضبناک اوغلویام

حامی دین محمد (ص)شاه لولاک اغلویام

جرأتیم واردیر منیم بیر مرد بی باک اوغلویام

لفظ لرده یادگار قلعه ی خیبر منم

قبرینه اوز دوندروب بیر یول چاقورام حیدری

گاو ماهیدن گتورم پنجم اوسته یرلری

کوره یه ی افلاک دوندرم سراسر لشگری

چون حسین اسلانیم عالم لره سرور منم

دهرده پردل یارادموش خالق داور منی

بو بیابان ایچره قیماز بیر بله لشگر منی

شیر الدن چیخ میشم چون بسلیوب حیدر منی

 شیر باز و  ببر صولت  اژدها پیکر منم

کهکشان تک ایردور تیغ شرر باریم منیم

شش جهدن بسلنوب اعوان انصاریم مننیم

بسلنوب دایم قلج ورماقه قولاریم منیم

صف شکاف و صف شکن عباس نام آور منم

 

کاشی که قانه دونیدون ای فرات

الماشان عباسچون آب حیات

باش جاندان مرد مردانه گچوم

  ایکی پیمانه بو سودان من ایچوم

 ای آب فرات خاک عالم به سرت

از بهر حسین چرا نسوزد جگرت

سودان گتور طمع ای بی حیا حیا ایله 

او مرتضای ورن عهدوه وفا ایله

حیا یوخیمدی اگر ایلیم دوداقیمی تر

آنا سُنون یخسون یرتیری علی اصغر

نجی ایچوم بو سویو ایچمدی علی اکبر

سویی سپوم یوخاری بلکه بیر اوزن گورلر

نجه ایچوم بو سویی گولومون نواسی گلور

حسین قیزلارونون العطش صداسی گلور

 

یوخمدی باک کسوبلار تمام یول لارمی

که قویموشام سوکنارنده ایکی قول لارمی

****

اگر دوشا سوکنارنده قول لارم بالا جان

بیری سنه بیری تشنه اصغره قربان

عمون بو عمره رضادور که قولارون کسَلر

علی اصغر  بیر جرعه سو وره لر

****

یا صاحب ذوالفقار وقت مدد است

یا ولد هفت و چهار وقت مدد است

****

ای فلک کج روش کج مدار

ایلدون آخر منی سن شرمسار

لشگر کین دورت طرفیم آلدولار

داد فلک ساق قولیمی سالدولار

سالدور اگر ساق قولیمی کوفیان

سول قول ایله سیز لر ورمم امان

****

گل بهار منیم بلبل بهار منیم

هر ایکی قول لاریمی سالدو روزگار منیم

خدا رضاسو گلون کسمیون منیم یولومی

سیز حلال ایدرم سالدیوز ایکی قولومی

قویون بو مشکی دیشمده سکینیه آپاروم

سرور سینه ماه مدینه یه آپاروم

قولاخ ویرون سیزیالله منیم بو بیر سوزومه

بو مشکه ورمیون اوخ اوخ لاری ورون گزومه

****

یا حسین دادمه  یت  ای گل گلزار وفا

طاقتم یوخ یتش امدادمه از بهر خدا

سالدولار قول لاریمی نوفل ایله ابن طفیل

آپارور قان منی ای پادشه روز جزا

اوخ وروب گوزلریمه ابن هنون ِ ملعون

شاد الوب طبل ِچالور شورش ادر شمر دغا

منیم که یوخدی قولوم ای شریر اهل ظلوم

چه فایده که قولوم دوشمش گلدون سن

سنون که واردی قولون قوتی  قرارین وار

که هر نه ایلرن ایندی الده  اختیارین وار

****

گورم الین شل اولویدی ای لعین بد فطرت

حسین ِ فاطمنی ایلدون منه حسرت

 

دگوب عمود باشوم شقق لندی خوار اولدی

او حسرت ایله باخان گوزلریمه قان دولدی

یتش هرایمه ای شاه کامران قارداش

یتش هرایمه ای اکبری اولن قارداش

****یا حسین سال بیر نظر من خوار زاره گلگینن

دوریمی دشمن دوتوپ بو کار زاره گلگینن

بو بلالی چولده قارداش بس که دعوا ایلدوم

قول لاروم قطع اولدی  تیغی آبداری گلگنن

****

 قان لخته سالموش ایکّی  گوزیمه

سل گوزلرمدن سن قانی قارداش

****

خیمیه گدمم ای خوش سعادت

گورسه سکینه اولّام خجالت

****

قویما منم چون سن آغلاسونلار

من دلفگار یاس ساخلاسونلار

****

بو مجلس اهلین کان کرامت

سن روز محشر ایله شفاعت****

باعث لرین سن کان کرامت

 مایوس  قیلمه روز قیامت

****

ذاکرلری سن ای شاه محشر

روز قیامت ایتمه مکدّر

****

بیر ده حسین جان ای جان احمد

عفو ادگینن سن  جرم «محمد»

****

چون که یازوبدور غم دفترینی

اوزمه بهشدن قارداش الینی

****

اقول اشهد اَن لا اله اله الله

محمد است رسول و علی ولی الله


برگرفته شده از http://haddady.persianblog.iکیمیایست عجب تعزیه داری حسین .... که نتوان زکسی منت اکثیر کشد
یکی از نویسندگان وبسایت : عباس سیفی نژاد
09184339021
****
09365088749

abas.seyfi@yahoo.com

استدیو عسگری
سایت تعزیه حصار خروان
بازار شام
حمزه سید الشهدا
ساوه
سبزوار
شاه چراغ
امام زاده نجمه خاتون
امام زاده اسحاق
شاهزاده بی بی حلیمه خاتون
شاهزاده اسماعیل
حضرت معصومه
جشنواره عاشورایی
بلوچستان
فارس
کردستان
مشهد
رزدجرد
تعزیه حضرت عباس و امام حسین به زبان ترکی
نسخه قدیمی
نسخه تعزیه به زبان ترکی
نسخه تعزیه
ترکی
قزوین
ورس
شیراز
یزد
اردهال
کاشان
اردبیل
شهادت حضرت قاسم
شهادت حضرت علی اکبر
شهادت حضرت حربن ریاحی
شهادت حضرت رقیه
شهادت امام رضا
شهادت حضرت زهرا
شهادت حضرت علی (ع) را به عموم عاشقان و مردم جهان تسلیت عرض می کنیم
گروه های تعزیه خوانی
اطلاعیه
اعلانیه
دانلود
نطرسنجی
هیئت هفتگی
تفرش
درگذشت
مشهد
اراک
قم
تهران
اجرای تعزیه در سراسر ایران
محمد حسین محبی

پایگاه جامع عاشورا
ابزار و قالب وبلاگ
هواداران محمد حسین محبی
دهه سوم1393
اشعار(حدیث اشک)
مسجدآشتیانیها
تعزیه گوه مخلص تعزیه طالقان
ایوان زمان
استریو یاس زیاران
قیمت اهن
توپ صدا دانلود آهنگ
تعزیه نهاوند
همه چیز در سایت تعزیه
چوپان دروغ گو
نظرسنجی
نسخه تعزیه
تعزیه در روستای ازنوجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
فروش عمده ایرانسل
گنجینه تعزیه
استدیو عسگری
تعزیه سیرجان سایت
تعزیه در جلنگدران
تعزیه سیرجان
شیپور سعید نبئی
عكس تعزیه خوانان
بیوگرافی تعزیه خوانان
دانلود فیلم تعزیه
انجمن تعزیه ایران
تعزیه خوانی استان اراك
تعزیه حرفه ای ایران سایت
شماره تعزیه خوانان برتر
شاهنامه فردوسی
تعزیه قودجان
آپلودفایل
تعزیه سرا
روستای نایه سایت
نسخه تعزیه متوكل عباسی
نسخه به چاه انداختن حضرت یوسف
نسخه تعزیه پادشاهی حضرت یوسف
نسخه كامل مجلس تعزیه روح الارواح
نسخه مجلس تعزیه «عالم ذر»
استدیو عسگری
گنجینه تعزیه

دانشنامه عاشورا

 

مراسم تعزیه خوانی ( شبیه خوانی) در آبان وآذر 1394
طرح آموزش ترومپت تعزیه (به صورت مجازی )
سلام
اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ...
موضوع جدید؟
عکس های تعزیه از چندین دوره (70سال) به قبل و بعد . . . . . . . . .
نسخه های کامل انواع تعزیه ها به زبان های مختلف
توضیح نسخه تعزیه
نظر سنجی مهد تعزیه ایران1
دانلود تعزیه به صورت صوتی و تصویری

تعزیه در سراسر ایران تهران اساتید موزیک و موزیکال موسیقی سخه تعزیه های مختلف +عباس سیفی ن اصفهان زره پوشی و رزم تعزیه 1 . صیاد کشی یزد 2. شهادت شاه شمس الدین محمد علویجه 3 . حج امام  عکس های قدیمی تعزیه تعزیه خوانی انواه نسخه های تعزیه در هر ضمینه ای نسخه کامل تعزیه به زبان های مختلف اشعار تعزیه آموزش تعزیه نسخه کامل تعزیه گوشه از تئاتر در تعزیه مرداد و شهریور در تعزیه سرای72تن شیپور تعزیه صوتی و صویری تفرش اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ... تعزیه حضرت رقیه ترومپت و سایدرام 1394 با ما به روز باشد تهران+قم+اصفهان+بوشهر+قزوین+تفرش و.... عباس سیفی نژاد دیدگاه جدید 1393 تعزیه سرای72تن آموزش شیپور و ترومپد تعزیه تعزیه در روستا های ایران تعزیه در شینقر خلاصه نسخه تعزیه قزوین سخه قدیمی تعزیه +تعزیه سرای 72تن اجرای تعزیه علائدین قاسمی و رضا حیدری و امیر محبی و محمد حسین محبی و حبیب نا در ایران وسراسر کشور به صورت مجازی عکس در تعزیه اشعار چایی مهدتعزیه ایران بزم در تعزیه نسخه تعزیه حضرت عباس به زبان ترکی تعزیه سرا لباس تعزیه و اكو اجای مراسم تعزیه و نئاتر در ایران جدید ترین نسخه های رایگان شیپور و ترومپت و سایدرام در تعزیه اجرای مراسم تعزیه در ایران(قدیم) تعزیه خوانی و شبیه خوانی انواع نسخه های تعزیه به صورت pdf نسخه های .مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس در زمینه اراک و منسوب به می 

اولین وبلاگ داستان EXO
دانلود سریع نرم افزار
کدستان - مرجع بزرگ کد و ابزار رایگان وب نویسان
لنزک
bartarin ha
میــــــکس شـــــــارژ
دانلود سریع نرم افزار @
شبکه اجتماعی رنگریز
شبکه اجتماعی ایرانی رنگریز
اشعار(حدیث اشک)
تعزیه کاشمر
دانلود آهنگ جدید
تعزیه بادرود
استدیو یاس زیاران
تعزیه بنابر
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
استدیو عرفان تفرش
دانلود بازی و برنامه ی موبایل
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
مسجدآشتیانیها
ستاد برگزاری تعزیه روستای نشلج
هنرکده(دنیای موسیقی ،گیتار ، نت ،ترانه ،نقاشی و..)
گروه تعزیه خوانی باب الحوائج شهرکندر
ساعت دیواری طرح پانـــا اورجینال سایز بزرگ
تعزیه در اتو
تعزیه سرای سبز
هواداران استاد مظفر قربان نژاد
هفت گنج
تعزیه سرای هیو
حامیان تعزیه
دوستداران استاد رضا حیدری
سایت خبری روستا تولا
تعزیه خوانان نهاند
تعزیه حصار خروان
چوپان دروغ گو
تعزیه روستای ازنوجان
کفش کاغذی
جامعه مجازی ایرانیان
دوستاران ابولفضل صابری
خوانسار و تعزیه خوانی حرفه ای
گروه تعزیه خوانی نینوا
تعزیه هیئت قاسم ابن الحسن سرشک
کانون تعزیه شهرستان خلیل آبادخراسان رضوی
تعزیه خوانی در روستای نشلج
استدیوغلامی
هیات تعزیه شهر ششتمند
ندای تعزیه
نسخه تعزیه 1
تعزیه حرفه ای
نسخه تعزیه
یاران تعزیه
تعزیه قودجان
آشتیان
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
استدیوعرفان
تعزیه قمر بنی هاشم احمداباد زرند کرمان
تعزیه سنتی
سفینه نجات
وبلگ تعزیه
ساخت موزیک
تعزیه قودجان
تعزیه سیرجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
تعزیه سرای 72تن
تعزیه سرا
استدیو عسگری
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
روستای كهك

 

به نظر شما برترین موافق خوان كشور چه كسی می باشد؟؟؟بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
کل بازدیدها : نفر
کل مطالب : عدد

onLoad and onUnload Example

روزشمار محرم عاشورا
 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ

By Ashoora.ir & Blog Skin