استاد رضا حیدری                    ((استاد تعزیه ایران ))

    منبع =استدیو عسگری

استادرضا حیدری كه در سال 1318 خورشیدی و در تفرش متولد شده، از جمله شبیه خوان های مشهور است كه این حرفه را از اوان كودكی نزد پدر خویش آموخت و توانست نسل فعلی شبیه خوانی ایران را پرورش دهد.

استاد حیدری، محقق و نسخه نویس، هنرمندی است زبردست در اجرای نمایش تعزیه و از جمله معدود شبیه خوان هایی است كه مطالعات تحقیقاتی در زمینه تعزیه و تاریخ اسلام داشته و در راه اصلاح تحریفات موجود در تعزیه نامه ها تلاش های فراوانی كرده و این ویژگی ها، وی را از سایر شبیه خوان ها متمایز ساخته است.

او كه از صدایی زیبا و شیوا بهره می برد، آشنایی كامل به دستگاه های موسیقی اصیل سنتی دارد و به گفته شبیه خوان های صاحب نام معاصر، استادی مسلم و جزو برجسته ترین شبیه خوان های این سرزمین است. به گفته دكتر سیدمحمد میرشكرایی ایران شناس مشهور؛ رضا حیدری تعزیه خوان هنرمند و مشهور، امروزه با وجود داشتن نزدیك به 68 سال سن در حركات و در كشش صدا جوانان را وامی گذارد.

خاستگاه تعزیه و هنر شبیه خوانی مربوط به كدام مناطق ایران هستند؟

شبیه خوانی از یك سو جنبه دیداری و شنیداری دارد و از سوی دیگر جنبه مذهبی و مورد علاقه عامه ایرانیان است. ما در سفرهایی كه به نقاط مختلف كشور داشته ایم، مورد استقبال مردم واقع شدیم و این نیست مگر به واسطه احترام به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، اما درخصوص خاستگاه شبیه خوانی باید بگویم كه از یك شهر یا منطقه نمی توان به صورت خاص نام برد، چرا كه مردم در تهران، قم، اصفهان، كاشان، تفرش، اراك، قزوین، مشهد، شیراز و روستاهای اطراف بیشتر عزاداری را به صورت تعزیه و شبیه خوانی به اجرا درمی آوردند و این هنر نمایشی و سنت زیبا و اصیل را ارج می نهند.

اما برپایی مجالس شبیه خوانی در تفرش حال و هوای دیگری دارد. در طول سال و به مناسبت های مختلف در تكایایی كه ویژه شبیه خوانی و تعزیه است، این نمایش آیینی با استقبال چشمگیر مردم در شهر و روستاهای اطراف روبه رو می شود.

قدمت تعزیه در تفرش به سده های گذشته برمی گردد و این شهر همواره شبیه خوان های بزرگی را در خود پرورش داده است. از آن جمله می توان به مرحوم حاج رجب علی، میرزا محمود، میرزا عبدالله طاری، مرحوم نكیسا، ملاابراهیم سلیمی، مرتضی سلیمانی و مرحوم محمدتقی حیدریوحاج حسن نعمتی وحاج حسن گنجعلی كه از تعزیه خوانان به نام در تفرش و تهران بوده اند، اشاره كرد.

شهر تهران نیز به عنوان مركز و پایتخت ایران به ویژه در دوره قاجار و عصر ناصری شاهد برپایی مراسم شبیه خوانی در تكایای مختلف بوده و اغلب تعزیه خوان ها نیز اهل تفرش بودند.

نسخه های مربوط به هر نقش به صورت دفتر جداگانه ای است كه گفت وگوهای او در تعزیه به صورت مجزا نوشته شده است. شبیه خوان ها برای آسانی كار، به هنگام اجرا تكیه كاغذی به نام فرد در دست دارند كه در آن مصراع آخر نقش طرف مقابل و یا مصراع اول از ادامه نقش خود در آن نوشته شده تا بتواند نقش آفرینی خود را به درستی انجام دهد.

قریب به 300 مجلس شبیه خوانی را در اختیار دارم.

در حال حاضر این سبك تكیه ها بیشتر در كدام مناطق دیده می شود؟

بیشتر در شهرهایی مانند قم، قزوین، تفرش، اصفهان و شهرهای اطراف آن و شیراز و مشهد می توان این سبك تكیه را دید. تكیه معاون الملك در كرمانشاه با وجود معماری زیبا و مثال زدنی فاقد تختگاه است.در تفرش و روستاهای اطراف تعداد زیادی تكیه وجود دارد كه در سال های اخیر تعدادی از آنها به طرز زیبایی مرمت و بازسازی شده اند و معمولادر طول سال در تكایای معروف این شهر و به مناسبت های مختلف مراسم شبیه خوانی برپا می شود. تكیه قدیمی زاقرم تفرش نیز جزو آثار ملی به ثبت رسیده است.

******************************************

حاج ابوتراب صابری

 فرزند: محمد دارای ۶۵ سال سن می باشد.وی مدت ۵۵ سال درعرصه تعزیه خوانی مشغول به فعالیت بوده وبه گفته خودش نوکری اقا امام حسین (ع) رادارد.نامبرده ازخانواده مذهبی وتعزیه خوان به دنیا امده ودرکودکی مرحوم پدرش وی را نذرامام حسین نموده وبه او مجاب نموده تااخرعمرش بایستی نوکری اهل بیت راداشته باشد.این ذاکرعزیزدرحال حاضر به عنوان پیشکسوت درماه محرم تعزیه خوانی رابه نوجوانان وجوانان تعلیم واموزش می دهدودرحال حاضر مربی تعلیم رانندگی درشهرستان تفرش می باشند.

ازمشخصات وعلاقه این ذاکرعزیز به دستگاه امام حسین که خودمن نظاره گرآن هستم این است که وی درهنگامی که مشغول اموزش رانندگی به هنرجویان خودمی باشد درمواقعی درداخل خودرو نیز شروع به خواندن تعزیه می کند که باصدای خوش این عزیز همگی متوجه حضوراقای صابری درخیابان می شوند.

ازطرف این استودیو برای  همه پیشکسوتان به خصوص آقای صابری ارزوی سلامتی وطول عمرازدرگاه الهی مسئلت می نمائیم.

*************************************************************

سیدمحسن هاشمی

سیدمحسن هاشمی - متولد: ۱۳۵۲ - محل صدور: تهران

نامبرده ازدوران کودکی تعزیه خوانی رازیرنظراساتیدی مانند محمدبخشی نیا ورضامشایخی اغاز نمود.وی به تعزیه کاملاْ سنتی بسیارعلاقه دارد وازتعزیه خوانی به دوراز سنتی بسیاربیزار می باشد.وی دوره اموزشی کلاسیک وسنتی موسیقی راهم درآواز وهم درساز دیده وبیش از۲۵ سال است درزمینه اموزش وتحقیق موسیقی فعالیت داشته است.این ذاکردررشته موسیقی درگرایش سازایرانی تحصیل نموده وهم اکنون عضوهیات مدیره انجمن تعزیه ایرانیان می باشد.

یادم میاد چندسال پیش دراوایل کارفیلمبرداریمون وهمچنین اوایل فعالیت حرفه ای اقا سیدمحسن هاشمی و درپارک نبوت کرج ودرماه مبارک رمضان افتخارآشنائی با نامبرده برای من پیش اومد که اونجا ایشون تعزیه حر و درشب اخرفرنگی بازارشام رااجراکردندکه مورداستقبال عموم قرارگرفت.

 برای این ذاکرازطرف این استودیو ارزوی موفقیت ازطرف خداوندخواستاریم.

شماره تماس وی : ۰۹۱۲۲۷۷۴۰۲۶

***************************************************************

حسن برکتی پور

حسن برکتی پور - نام پدر: نعمت الله - متولد :۱۳۵۲ - ش.ش : ۲۲ - ساکن : خمینی شهراصفهان

 نامبرده ازسال ۶۲ شروع به تعزیه خوانی نموده است ونکته ای که من نیزتعجب کردم درصحبتهای آقای برکتی پوراین بود که ایشان فرمودند که اولین نقشی راکه درتعزیه خوانی اجرانمودند نقش علی اکبر بوده که درمنزل خودشان اجراکردند وآن هم درسن ۹ سالگی . نامبرده بعداز چندسال  درخدمت بزرگانی چون : علی اقا ترابی - رضا حیدری - علاء الدین قاسمی - اسماعیل محمدی - مظفزقربان نژاد - محمدرضائی و دیگرذاکرین به ایفای نقش پرداخته است.وبه گفته خودش افتخاری نصیب وی گشته که دردستگاه امام حسین مشغول به فعالیت بوده ودرخدمت اساتیدتعزیه مشغول به کاراست.درحال حاضرنیزجزو بهترین علی اکبر خوانهای ایران می باشد.

برای نامبرده نیزازطرف این تعزیه سرای 72 تن آرزوی موفقیت روزافزون راخواستاریم.

**************************************************************

حسن نرگس خانی دلیگانی 

 فرزندحسین دارای ۴۲ سال سن می باشدومدت ۳۲ سال نیزمی باشدکه درعرصه تعزیه خوانی مشغول به فعالیت بوده وافتخارنوکری امام حسین رادارد.نامبرده ازخانواده مذهبی وکشاورز بوده وشروع تعزیه خوانی نامبرده درحسینیه زادگاهش دلیگان وزیرنظر استاد حاج میرزا حسین معینی دلیگانی که ازمفصرین قرآن نیزبوده می باشد.به گفته نامبرده اولین نسخه ای که اجرانموده نقش حضرت سکینه درتعزیه عباس بوده است.درحال حاضرنیزمفتخراست نوکری وذاکری امام حسین وائمه اطهاررادارد ودرحال حاضر ساکن اصفهان می باشد.

برای این ذاکرارزوی موفقیت روزافزون درعرصه زندگی وشبیه خوانی راازطرف این استودیو ازخداوند منان خواستاریم.

************************************************************

امیرعلی حیدری

نام پدر: حسین

ت.ت: ۱۳۸۲

ساکن : تهران

نامبرده فرزند آقای حسین حیدری (مخالف خوان) می باشد.درحال حاضر عضوهیات حضرت حسین بن علی به سرپرستی استادمرتضی صفاریان وهمچنین عضوگروه سیدالشهدا به سرپرستی احمدعزیزی می باشد.نامبرده زیرنظرپدرش حسین حیدری واحمدعزیزی فعالیت می کند.نسخه های اجراشده توسط نامبرده : طفلان مسلم -طفلان زینب-حضرت سکینه درتعزیه علی اکبر وحضرت عباس-حضرت قاسم درتعزیه حضرت عباس-پس حر-پسرهانی-پسرطوعه- وعبدالله درشهادت امام حسین بوده است.درحال حاضرمشغول تمرین درنسخه های علی اکبر وقاسم می باشد. 

*********************************************************

امیر صفری

فرزند:نورعلی

متولد: 1363

ش.ش:602 

صادره: قزوین

نامبرده در6  سالگی پادرعرصه تعزیه خوانی گذاشته واولین تعزیه ای که خوانده درنقش پسرهانی  درتعزیه مسلم بوده است.حدود18 سال دررشته تعزیه خوانی فعالیت داشته وآقایان رضامشایخی ومرحوم هاشم فیاض رابه عنوان اساتیدخوددرعرصه تعزیه خوانی می داند. نامبرده درابتدا با تشویق پدرش آقای نورعلی صفری که اینجانب ارادت ویژه ای به نامبرده دارم  و گنجی صفری که عموی وی می باشد پادرعرصه تعزیه خوانی گذاشته ودرحال حاضر بااکثر قریب به اتفاق تعزیه خوانهای نامی ایران ودراکثر شهرها وروستاهای ایران به تعزیه خوانی پرداخته است.نامبرده درحال حاضرازعلی اکبرخوانهای نامی ایران بوده وبیشترنسخ  تعزیه را حفظ می خواند.

آرزوی موفقیت روزافزون رابرای امیرصفری ازطرف این تعزیه سرای 72 تنخواستاریم.

شماره تلفن نامبرده : ۰۹۱۲۳۲۱۶۷۸۷

*****************************************************

رضا مشایخی  

نام پدر:ابراهیم

ش.ش: 11

صادره:قزوین

نامبرده اولین تعزیه ای که خوانده است درهمان 6 سالگی بوده که درهمان زمان به عرصه شبیه خوانی روی آوردو تا  سن 14سالگی بچه خوانی می کرده .درعین حال وبه گفته خودش وگروهی که ازعلاقه مندان نامبرده می باشند حدود8 سال پیش دچارعارضه سرطان شده بود که بعدازمدتی شفا گرفته بی بی فاطمه زهرا گشت وازبیماری نجات پیداکرد.نامبرده میرزایحیی رشته قانی که ازاساتیدموسیقی بوده اند وهمچنین میرزامفتاح لاهیجانی وسیدحسین مومن زاده ودرنهایت حاج ادهم بحطوئی رابه استادی قبول داشته وزیرنظراین اساتید به این مراحل رسیدودرحال حاضر57 سال  دردستگاه حسینی فعالیت دارد.

چراکوفیان کف به کف میزنن  

چرامشک من راهدف میزنن

همه هستم این است

دل من غمین است حسینم حسین

*********************************************************

نام :مصطفی

نام خانوادگی : شاه حسینی

نام پدر: ذبیح الله

ش.ش : 141

تاریخ تولد: 1350

صادره :تفرش

اینجانب مدت 15 سال است که کارتعزیه راشروع کرده ام.درابتدا تعزیه راباطبل زدن

 آغازکردم.ودرادامه باتشویق دوستان وباعنایت به اینکه اینجانب صدای نسبتاً خوبی نیز داشتم

 واردتعزیه خوانی (موافق خوان) شدم.هم اکنون کلیه لوازم تعزیه وتئاتررا خریداری نموده

 وباگروههای تئاتروارگانهای ونهادهای این شهرستان ازجمله :اداره فرهنگ وارشاداسلامی

 وسازمان تبلیغات و...همکاری دارم ودرجشنواره های شهرستانی ،استانی وبین المللی همراه

 باگروه شبیه خوانهای این شهرستان وهمچنین چاوش خوانها همه ساله شرکت می نمایم.

نوکری ننگ است لیک داردافتخار

هرکه نوکربرحسین شدآقایی کند

*****************************************************************

نام :مرتضی

نام خانوادگی : شاه حسینی

نام پدر: ذبیح الله

ش.ش : 2

تاریخ تولد: 1346

صادره :تفرش

اینجانب ازکلاس دوم ابتدائی باکمک پدرم که ازشبیه خوانهای قدیمی این شهرستان وبه عنوان

 مخالف خوان مشغول فعالیت بودپا به عرصه تعزیه خوانی گذاشتم.درعین حال نیزبه غیرازشبیه

 خوانی (موافق خوان)درزمینه مداحی وچاوش خوانی نیزفعالیت می نمایم.تابه حال درجشنواره

 های شهرستانی،استانی وکشوری به اتفاق گروه تعزیه خوانهای تفرش حضورداشته ام.

اینجانب درفعالیتهای هنری دیگرازقبیل تئاترهمکاری داشته، همچنین درزمینه نسخه نویسی

وسرودن شعروپیش واقعه خوانی و...فعالیت می نمایم.درحال حاضرعلاوه برتعزیه خوانی

کارمنددانشگاه صنعتی امیرکبیرتفرش نیزمی باشم.

**************************************************************

نام : نقی

نام خانوادگی : بیاتی

نام پدر: عباس

ش.ش : 9

تاریخ تولد: 1348

محل تولد:تفرش

اینجانب درحال حاضرنیزساکن شهرستان تفرش ازاستان مرکزی بوده ودرعین حال

 کارمندآموزش وپرورش ودرلباس آموزگاری مدت 20 سال مشغول فعالیت می باشم.مدت زیادی

 می باشدکه درکارهای هنری وشبیه خوانی(موافق خوانی) ، چاوش خوانی ،مداحی ، قاری قرآن

 مجید وازهمچنین تعزیه خوانی مشغول فعالیت می باشم.درضمن درمواردعنوان شده صاحب مقام

 وعناوین مختلفی گردیده ام وسوگواری هاوجشنواره های شهرستانی واستانی بین المللی شرکت

 داشته وهمچنین درمقطعی با گروه شبیه خوانی ایران به کشورهای فرانسه،ایتالیاو.....جهت

 اجرای تعزیه درسال 1372 سفرکرده ام.

****************************************************************

نام:مجتبی

نام خانوادگی : حیدری               فرزند استاد رضا حیدری

نام پدر:رضا

ش .ش : 4719

تاریخ تولد:12/08/1360  

ازسن 6 سالگی به تشویق پدرم تعزیه خوانی راشروع کردم .اولین نسخه ای که خواندم

(حفظ کرده بودم )حضرت سکینه (س) درتعزیه علی اکبربودکه درتکیه میانده تفرش

 اجراشد.استادمن دراین راه پدرم( استادرضا حیدری)بوده وهستندوتمام دانسته های خویش

 راازایشان فراگرفته ام.

باشبیه خوانهای بزرگی همچون : پدرم،اسماعیل محمدی ،علی محمدحجازی مهر،

مرتضی صفاریان،رضالنکرانی،محمدرضائی،علاءالدین قاسمی،مظفرقربان نژادو...همکاری 

 داشته ام.مراحل شبیه خوانی راازبچه خوانی (طفل خوانی) –قاسم خوانی وعلی اکبرخوانی

راپشت سرگذاشته ام تا به امروز دردستگاه امام حسین (ع) مشغول انجام وظیفه می باشم.

********************************************************

نام : محمد حسن

نام خانوادگی: نعمتی

نام پدر:حاج آقا علی

متولد:تفرش قریه کهک

تاریخ تولد:1304

مرحوم حاج محمدحسن نعمتی درروستای کهک ازتوابع شهرستان تفرش به دنیا آمد.پس

ازگذراندن دوران کودکی علاقه زیادی به خاندان عصمت وطهارت داشته وجذب به خواندن تعزیه

 گردید.

نامبرده برای آموختن تعزیه خوانی نزدکربلائی محمدغفاری رفته وبه شاگردی مشغول گردید

وتامرحله شهادت خوانی نزدایشان به فراگرفتن دستگاه ها ونواهای تعزیه پرداخت.

ازدوران نوجوانی علاقه شدیدی به اسب سواری داشته که مرحوم پدرش(حاج آقاعلی)برایش

اسبی خریداری نمودکه نامبرده درحین اسب سواری نیز مشغول به خواندن تعزیه بودوازصدای

شیوا ورسائی نیز برخورداربود.محلهایی که نامبرده به ذاکری امام حسین(ع) مشغول بوددرخود

 شهرستان تفرش درمحله ها وتکایای :بالا وپایین طرخوران–کوکان-دادمرز-محله فم تفرش-

خلچان-ششناو-زاغرم و...ودرروستاهای توابع تفرش:زادگاهش کهک-کبوران-طراران

بازرجان-کوهین و...نامبرده درحدود 60 سال دردستگاه امکام حسین مشغول فعالیت بود وعلاوه

 برتعزیه خوانی به تعلیم تعزیه خوانهای تفرش ازجمله 2 فرزندش (غلامرضا و محمدتقی)

پرداخت. ازوصیتهای نامبرده به ذاکرین امام حسین وتعزیه خوانها این بود:که

قدرخودرابدانندوباخلوص نیت به عزاداری وتعزیه خوانی دردستگاه امام حسین مشغول باشند

 چراکه حسین چراغ هدایت وسفینه نجات است که بارها نیزپیامبراسلام فرمودند:حسین ازمن است

 ومن نیز زحسینم .

روحش شادویادش گرامی باد.

منبع = استدیو عسگری

(( با تشكر استدیو عسگری ))کیمیایست عجب تعزیه داری حسین .... که نتوان زکسی منت اکثیر کشد
یکی از نویسندگان وبسایت : عباس سیفی نژاد
09184339021
****
09365088749

abas.seyfi@yahoo.com

استدیو عسگری
سایت تعزیه حصار خروان
بازار شام
حمزه سید الشهدا
ساوه
سبزوار
شاه چراغ
امام زاده نجمه خاتون
امام زاده اسحاق
شاهزاده بی بی حلیمه خاتون
شاهزاده اسماعیل
حضرت معصومه
جشنواره عاشورایی
بلوچستان
فارس
کردستان
مشهد
رزدجرد
تعزیه حضرت عباس و امام حسین به زبان ترکی
نسخه قدیمی
نسخه تعزیه به زبان ترکی
نسخه تعزیه
ترکی
قزوین
ورس
شیراز
یزد
اردهال
کاشان
اردبیل
شهادت حضرت قاسم
شهادت حضرت علی اکبر
شهادت حضرت حربن ریاحی
شهادت حضرت رقیه
شهادت امام رضا
شهادت حضرت زهرا
شهادت حضرت علی (ع) را به عموم عاشقان و مردم جهان تسلیت عرض می کنیم
گروه های تعزیه خوانی
اطلاعیه
اعلانیه
دانلود
نطرسنجی
هیئت هفتگی
تفرش
درگذشت
مشهد
اراک
قم
تهران
اجرای تعزیه در سراسر ایران
محمد حسین محبی

پایگاه جامع عاشورا
ابزار و قالب وبلاگ
هواداران محمد حسین محبی
دهه سوم1393
اشعار(حدیث اشک)
مسجدآشتیانیها
تعزیه گوه مخلص تعزیه طالقان
ایوان زمان
استریو یاس زیاران
قیمت اهن
توپ صدا دانلود آهنگ
تعزیه نهاوند
همه چیز در سایت تعزیه
چوپان دروغ گو
نظرسنجی
نسخه تعزیه
تعزیه در روستای ازنوجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
فروش عمده ایرانسل
گنجینه تعزیه
استدیو عسگری
تعزیه سیرجان سایت
تعزیه در جلنگدران
تعزیه سیرجان
شیپور سعید نبئی
عكس تعزیه خوانان
بیوگرافی تعزیه خوانان
دانلود فیلم تعزیه
انجمن تعزیه ایران
تعزیه خوانی استان اراك
تعزیه حرفه ای ایران سایت
شماره تعزیه خوانان برتر
شاهنامه فردوسی
تعزیه قودجان
آپلودفایل
تعزیه سرا
روستای نایه سایت
نسخه تعزیه متوكل عباسی
نسخه به چاه انداختن حضرت یوسف
نسخه تعزیه پادشاهی حضرت یوسف
نسخه كامل مجلس تعزیه روح الارواح
نسخه مجلس تعزیه «عالم ذر»
استدیو عسگری
گنجینه تعزیه

دانشنامه عاشورا

 

مراسم تعزیه خوانی ( شبیه خوانی) در آبان وآذر 1394
طرح آموزش ترومپت تعزیه (به صورت مجازی )
سلام
اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ...
موضوع جدید؟
عکس های تعزیه از چندین دوره (70سال) به قبل و بعد . . . . . . . . .
نسخه های کامل انواع تعزیه ها به زبان های مختلف
توضیح نسخه تعزیه
نظر سنجی مهد تعزیه ایران1
دانلود تعزیه به صورت صوتی و تصویری

دیدگاه جدید آموزش شیپور و ترومپد تعزیه اجای مراسم تعزیه و نئاتر در ایران گوشه از تئاتر در تعزیه لباس تعزیه و اكو 1 . صیاد کشی یزد 2. شهادت شاه شمس الدین محمد علویجه 3 . حج امام  تعزیه سرای72تن اجرای مراسم تعزیه در ایران(قدیم) تعزیه حضرت رقیه نسخه های .مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس در زمینه اراک و منسوب به می زره پوشی و رزم تعزیه مهدتعزیه ایران علائدین قاسمی و رضا حیدری و امیر محبی و محمد حسین محبی و حبیب نا مرداد و شهریور در تعزیه سرای72تن تعزیه در سراسر ایران تعزیه در شینقر تعزیه خوانی عکس های قدیمی تعزیه نسخه کامل تعزیه به زبان های مختلف اجرای تعزیه تهران+قم+اصفهان+بوشهر+قزوین+تفرش و.... ترومپت و سایدرام خلاصه نسخه تعزیه قزوین بزم در تعزیه 1394 با ما به روز باشد در ایران وسراسر کشور به صورت مجازی اشعار چایی اشعار تعزیه تعزیه سرا تفرش اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ... تعزیه خوانی و شبیه خوانی شیپور و ترومپت و سایدرام در تعزیه تعزیه در روستا های ایران اساتید موزیک و موزیکال موسیقی شیپور تعزیه صوتی و صویری سخه قدیمی تعزیه +تعزیه سرای 72تن عکس در تعزیه نسخه کامل تعزیه نسخه تعزیه حضرت عباس به زبان ترکی انواع نسخه های تعزیه به صورت pdf آموزش تعزیه تهران عباس سیفی نژاد جدید ترین نسخه های رایگان اصفهان سخه تعزیه های مختلف +عباس سیفی ن 1393 انواه نسخه های تعزیه در هر ضمینه ای 

اولین وبلاگ داستان EXO
دانلود سریع نرم افزار
کدستان - مرجع بزرگ کد و ابزار رایگان وب نویسان
لنزک
bartarin ha
میــــــکس شـــــــارژ
دانلود سریع نرم افزار @
شبکه اجتماعی رنگریز
شبکه اجتماعی ایرانی رنگریز
اشعار(حدیث اشک)
تعزیه کاشمر
دانلود آهنگ جدید
تعزیه بادرود
استدیو یاس زیاران
تعزیه بنابر
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
استدیو عرفان تفرش
دانلود بازی و برنامه ی موبایل
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
مسجدآشتیانیها
ستاد برگزاری تعزیه روستای نشلج
هنرکده(دنیای موسیقی ،گیتار ، نت ،ترانه ،نقاشی و..)
گروه تعزیه خوانی باب الحوائج شهرکندر
ساعت دیواری طرح پانـــا اورجینال سایز بزرگ
تعزیه در اتو
تعزیه سرای سبز
هواداران استاد مظفر قربان نژاد
هفت گنج
تعزیه سرای هیو
حامیان تعزیه
دوستداران استاد رضا حیدری
سایت خبری روستا تولا
تعزیه خوانان نهاند
تعزیه حصار خروان
چوپان دروغ گو
تعزیه روستای ازنوجان
کفش کاغذی
جامعه مجازی ایرانیان
دوستاران ابولفضل صابری
خوانسار و تعزیه خوانی حرفه ای
گروه تعزیه خوانی نینوا
تعزیه هیئت قاسم ابن الحسن سرشک
کانون تعزیه شهرستان خلیل آبادخراسان رضوی
تعزیه خوانی در روستای نشلج
استدیوغلامی
هیات تعزیه شهر ششتمند
ندای تعزیه
نسخه تعزیه 1
تعزیه حرفه ای
نسخه تعزیه
یاران تعزیه
تعزیه قودجان
آشتیان
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
استدیوعرفان
تعزیه قمر بنی هاشم احمداباد زرند کرمان
تعزیه سنتی
سفینه نجات
وبلگ تعزیه
ساخت موزیک
تعزیه قودجان
تعزیه سیرجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
تعزیه سرای 72تن
تعزیه سرا
استدیو عسگری
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
روستای كهك

 

به نظر شما برترین موافق خوان كشور چه كسی می باشد؟؟؟بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
کل بازدیدها : نفر
کل مطالب : عدد

onLoad and onUnload Example

روزشمار محرم عاشورا
 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ

By Ashoora.ir & Blog Skin